Zoeken in de rouwberichten

Carolina Cools

Carolina Cools

Aug 24, 1926 - Juni 12, 2019

De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 19 juni 2019 om 10 uur in de kerk van St.-Pieter te Essen-Hoek, Moerkantsebaan 309.

Lees meer
Henk van Gestel

Henk van Gestel

Feb 23, 1956 - Juni 9, 2019

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 15 juni 2019 om 15 uur in de kerk van St.-Antonius te Essen-Statie, St.-Antoniusplein.

Lees meer
Maria Van Thillo

Maria Van Thillo

Mar 9, 1935 - Juni 5, 2019

De uitvaartdienst heeft plaats op woensdag 12 juni 2019 om 14 uur in de kerk van St.-Pieter te Essen-Hoek, Moerkantsebaan 309.

Lees meer
Liza Kerstens - Elst

Liza Kerstens - Elst

Sep 16, 1929 - Juni 5, 2019

De uitvaartdienst heeft plaats op dinsdag 11 juni 2019 om 13.30 uur in de kerk van H. Maria Hemelvaart te Nispen, Kerkplein.

Lees meer
Martha Van de Wouwer

Martha Van de Wouwer

Juli 6, 1929 - Juni 1, 2019

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 7 juni 2019 om 10 uur in de zijkerk van O.-L.-Vrouw te Essen-Cenrum, Nieuwstraat.

Lees meer
Top

 

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.