Albert Jacobs
Overleden: Maandag - 6 Februari 2017
De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 11 februari 2017 om 14 uur in de kerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert (St.-Jansstraat)   Lees meer
Jozef Verbocht
Overleden: Zondag - 5 Februari 2017
De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 10 februari 2017 om 14 uur in Het Volkshuis, Stationsstraat 136 te Essen.   Lees meer
Maria De Block
Overleden: Woensdag - 1 Februari 2017
De uitvaartdienst heeft plaats op dinsdag 7 februari 2017 om 10 uur in de kerk van St.-Jacobus te Kapellen (Kerkplein)   Lees meer
Irma Cappelaere
Overleden: Woensdag - 1 Februari 2017
De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 11 februari 2017 om 11 uur in de kerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert (St.-Jansstraat).   Lees meer
Pagina's 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.