Hugo Theuns
Overleden: Woensdag - 2 Augustus 2017
De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 12 augustus 2017 om 10 uur in de kerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert (St.-Jansstraat).   Lees meer
Pagina's 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.