Frans Ossenblok
Overleden: Donderdag - 19 Oktober 2017
De uitvaartdienst heeft plaats op woensdag 25 oktober 2017 om 11 uur in de kerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk (Dreveneind).   Lees meer
Pagina's 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.