Antonetta Van Ginneken

20 juni 1921 - 4 november 2019

Geboortedatum:

juni 20, 1921

Overlijdensdatum:

november 4, 2019

Datum van de uitvaart:

november 16, 2019

De uitvaartdienst heeft plaats op 16 november 2019 om 10 uur in de kerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk, Dreveneind. De familie vraagt u vriendelijk om geen bloemen te bestellen of mee te brengen voor deze uitvaartvaartdienst.
CONDOLEANCES

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.

Misbruik van dit formulier zal ook vervolgt worden.