Jeanine De Meyer

7 maart 1937 - 18 januari 2020

Geboortedatum:

maart 7, 1937

Overlijdensdatum:

januari 18, 2020

Datum van de uitvaart:

januari 25, 2020

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 25 januari 2020 om 10 uur in de kerk van St.-Antonius te Essen-Statie, St.-Antoniusplein. Aansluitend wordt haar as toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats van Essen-Centrum, Nieuwstraat.
CONDOLEANCES

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.

Misbruik van dit formulier zal ook vervolgt worden.