Jef Hereijgers

3 januari 1943 - 29 januari 2020

Geboortedatum:

januari 3, 1943

Overlijdensdatum:

januari 29, 2020

Datum van de uitvaart:

februari 5, 2020

De uitvaartdienst heeft plaats op woensdag 5 februari 2020 om 10 uur in de kerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert, St.-Jansstraat.
CONDOLEANCES

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.

Misbruik van dit formulier zal ook vervolgt worden.