Jos Van de Zande

11 januari 1931 - 6 september 2019

Geboortedatum:

januari 11, 1931

Overlijdensdatum:

september 6, 2019

Datum van de uitvaart:

september 13, 2019

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 13 september 2019 om 11 uur in de kerk van St.-Pieter te Essen-Hoek, Moerkantsebaan 309.
CONDOLEANCES
CONDOLEANCES

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.

Misbruik van dit formulier zal ook vervolgt worden.