Maria Vanderzande

31 oktober 1930 - 5 januari 2020

Geboortedatum:

oktober 31, 1930

Overlijdensdatum:

januari 5, 2020

Datum van de uitvaart:

januari 10, 2020

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 10 januari 2020 om 10 uur in de kerk van St.-Pieter te Essen-Hoek, Moerkantsebaan 309.
CONDOLEANCES

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming, verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.

Misbruik van dit formulier zal ook vervolgd worden.