Nieuws
Uitvaartverzorging met de nadruk op zorg.

CORONAVIRUS

Voorzorgsmaatregelen tot nader bericht.

1) Uitvaarten bespreken:

zoveel mogelijk per telefoon, mail, skype. Indien niet mogelijk, in ons bureel met max. 3 personen. Thuisblijvers kunnen per telefoon geraadpleegd worden.

2) Plechtigheden in aula’s kerken, zalen:

enkel in beperkte kring met een max. van 30 personen (onze mensen inbegrepen). Kist of urne niet aanraken; respect betonen door hoofdbuiging te maken. Gedachtenisprentjes mogen niet uitgedeeld worden, deze worden klaargelegd.

3) Begroeting rouwcentrum:

enkel in intieme kring met een max. van 3 personen telkens in de groetkamer. Gelieve ook niet na te praten met betrekking tot het samenscholingsverbod. Bewaar een afstand van 1,5 m tussen elkaar. Het is aangeraden geen handdruk, kus, knuffel of schouderklop te geven. Leg eventueel uw hand op uw hart. De overledene mag niet aangeraakt worden.

4) Koffietafels mogen niet meer georganiseerd worden.

5) Bloemen bestellen:

onze winkel moet gesloten blijven, dus bestellen via mail of telefoon.

6) Gebruik uw gezond verstand:

Laat kleine kinderen en zwakkere mensen gewoon thuis. Let op een goede (hand)hygiëne. Zorg goed voor uzelf en uw familie !!!

Wanneer je je geliefde verliest, is het moeilijk om te weten wat je moet doen.

Maak je geen zorgen, we helpen je in alle fasen van de weg, van begrafenisvoorbereidingen tot herdenkingen en herdenkingsdiensten!