Nieuws
Uitvaartverzorging met de nadruk op zorg.

CORONAVIRUS

Voorzorgsmaatregelen tot nader bericht.

1) Uitvaarten bespreken:

zoveel mogelijk per telefoon, mail, skype. Indien niet mogelijk, in ons bureel met max. 3 personen. Thuisblijvers kunnen per telefoon geraadpleegd worden.

2) Plechtigheden in aula’s kerken, zalen:

kunnen vanaf november georganiseerd worden met een max. van 15 personen (kinderen tot 12 jaar, onze mensen en voorganger(s) niet inbegrepen). Kist of urne niet aanraken. U mag de familie condoleren door respect te tonen en uw hand op uw hart te leggen. Het is aangeraden geen handdruk, zoen, knuffel of schouderklop te geven. Gelieve voldoende afstand te bewaren bij het kiezen van de zitplaatsen. Gedachtenisprentjes mogen niet uitgedeeld worden, deze worden klaargelegd.

3) Begroeting rouwcentrum:

enkel in intieme kring met een max. van 3 personen telkens in de groetkamer. Gelieve ook niet na te praten met betrekking tot het samenscholingsverbod. Bewaar een afstand van 1,5 m tussen elkaar. Het is ook hier aangeraden geen handdruk, kus, knuffel of schouderklop te geven. Handlegging op uw hart is respectvol. De overledene mag niet aangeraakt worden.

4) Koffietafels mogen niet georganiseerd worden.

5) Bloemen bestellen:

kan opnieuw in onze winkel, maar ook via mail of telefoon.

6) Gebruik uw gezond verstand:

Laat kleine kinderen en zwakkere mensen gewoon thuis. Let op een goede (hand)hygiëne. Zorg goed voor uzelf en uw familie !!!

Wanneer je je geliefde verliest, is het moeilijk om te weten wat je moet doen.

Maak je geen zorgen, we helpen je in alle fasen van de weg, van begrafenisvoorbereidingen tot herdenkingen en herdenkingsdiensten!