Piet Van Geel

27 september 1934 - 11 maart 2020

Geboortedatum:

september 27, 1934

Overlijdensdatum:

maart 11, 2020

Datum van de uitvaart:

maart 18, 2020

De uitvaartdienst heeft plaats op woensdag 18 maart 2020 om 10 uur in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te Kalmthout. In verband met het Corona virus, moeten wij u helaas meedelen dat de dienst beperkt bijgewoond kan worden door enkel naaste familieleden, met een maximum van 30 personen. Tevens zijn we verplicht om zo weinig mogelijk mensen toe te laten tijdens het rouwbezoek van maandagavond 16 maart. Als u de naaste familie wenst te condoleren, geef mekaar dan geen hand maar leg bv. uw hand op uw hart als u de familie ontmoet. We danken u voor uw begrip.
CONDOLEANCES

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming, verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.

Misbruik van dit formulier zal ook vervolgd worden.