Staf Appels

25 februari 1946 - 22 september 2019

Geboortedatum:

februari 25, 1946

Overlijdensdatum:

september 22, 2019

Datum van de uitvaart:

september 27, 2019

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 27 september 2019 om 10 uur in Het Strijboshof te Kalmthout, Achterbroeksteenweg 69.

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.

Misbruik van dit formulier zal ook vervolgt worden.