Thea Heijnen – Houtepen

26 april 1942 - 17 juli 2020

Geboortedatum:

april 26, 1942

Overlijdensdatum:

juli 17, 2020

Datum van de uitvaart:

juli 23, 2020

De uitvaartdienst heeft plaats op donderdag 23 juli 2020 om 11.30 uur in de Schelde aula van het crematorium te Bergen op Zoom, Mastendreef 5.
CONDOLEANCES

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming, verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.

Misbruik van dit formulier zal ook vervolgd worden.