Vera Uytdewilligen

24 september 1959 - 22 september 2019

Geboortedatum:

september 24, 1959

Overlijdensdatum:

september 22, 2019

Datum van de uitvaart:

september 30, 2019

De uitvaartdienst heeft plaats op maandag 30 september 2019 om 11 uur in de kerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk, Dreveneind.

Informatie gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever

Gezien de brede toegankelijkheid van internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik, van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen, zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn of haar persoon te verwijderen.

Misbruik van dit formulier zal ook vervolgt worden.