Eddy Luyts uitvaartverzorging
NUTTIGE LINKS

Een geliefde verliezen is een ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk dat u zich gesteund voelt door een deskundige begeleiding, goed advies en een menselijke benadering.

Lichaamsafstand

Heb je er ooit bij stilgestaan dat je na je dood nog een zeer waardevolle dienst kunt bewijzen aan je medemens? Als de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek vandaag staan waar ze staan, dan is dat onder meer te danken aan hen die er bewust voor kiezen om hun lichaam na hun overlijden ter beschikking te stellen van de wetenschap.

Rituele uitvaartbegeleiding

Vanuit onze jarenlange positieve ervaring kunnen beroepskrachten uit de uitvaartsector, palliatieve diensten, parochies, morele dienstverlening en rouwvrijwilligers bij vzw De Zeven Eiken terecht voor een lezing of vormings- en verdiepingstraject op maat.

Recht op waardig sterven

Recht op Waardig Sterven is een opinie- en actiegroep rond een waardig levenseinde.

Naast het bewaken en het verbeteren van de huidige wetgeving, willen we alle mensen die ‘het systeem’ niet kennen, vertrouwd maken met patiëntenrechten en levenseinde beslissingen.

‘Beslis zelf over je levenseinde. RWS helpt en ondersteunt.’

LevensEinde InformatieForum

Een waardig levenseinde voor iedereen

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Ouders Van een Overleden Kind vzw

De zelfhulpgroep ‘Ouders Van een Overleden Kind’ – O.V.O.K. ontstond in 1983. O.V.O.K. wil ouders die een kind verliezen een helpende hand reiken en bijstaan in de verwerking van het immense verdriet. De vereniging bestaat uit vrijwilligers die ook lotgenoot zijn en uit ervaring weten wat het verlies van een kind betekent. Je kan bij O.V.O.K. terecht voor individueel contact, verschillende praatgroepen, een jaarlijkse landelijke dag, driemaandelijks tijdschrift ’t Vergeet-mij-nietje en andere activiteiten rond welbepaalde thema’s.

Rouwzorg Vlaanderen

“Rouwzorg Vlaanderen vzw” is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Momenteel zijn er dertig vaste rouwbegeleiders en daarbij nog vier andere medewerkers die mede de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering uitmaken. 

Preventie Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is een vzw met als basisdoelstelling het voorkomen van zelfdoding. Dat doen we al sinds 1979. Het CPZ werkt vanuit drie diensten, die onderling verbonden zijn en elkaar aanvullen.
De Zelfmoordlijn 1813, de Vormingsdienst en de Studiedienst.

Wikifin

Wikifin.be is een portaalsite die je helpt bij jouw financiële beslissingen: hij stelt je gratis onafhankelijk, betrouwbare en handige informatie ter beschikking, zoals wat je kan doen bij een erfenis.

Notaris.be

Er zijn minder aangename gebeurtenissen in een mensenleven. Bij de verdeling van nalatenschappen ontstaan soms conflicten tussen familieleden. En op deze website kan u informatie vinden over nalatenschappen.

1001 Gedichten

op 1001Gedichten.nl kunt u gemakkelijk de mooiste gedichten vinden. Er staan maarliefst 98.288 gedichten op de site. We hebben ze voor u verdeeld over diverse categorieën, zoals bijvoorbeeld liefdes gedichten, vriendschaps gedichten of gedachten gedichten.

In de wolken

In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander of door echtscheiding. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden en kinderen in echtscheidingssituaties. Hoewel In de Wolken zich richt op alle verliessituaties is zij met name gespecialiseerd in kinderen en jongeren.

Met lege handen

Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte.

Wij, ouders van een overleden baby, leven met jullie mee. Graag willen we jullie een hand reiken en samen op weg gaan.

Ouders van verongelukte kinderen

U hebt uw kind verloren in een verkeersongeval en bent op zoek naar andere ouders die hetzelfde meemaakten?

OVK wil er voor u zijn. We brengen families van jonge verkeersslachtoffers met elkaar in contact. Gedurende de jarenlange werking van de vereniging is gebleken dat lotgenoten bij elkaar steun en (h)erkenning vinden. Tussen lotgenoten is de solidariteit groot, met respect voor de eigenheid van ieders verhaal en beleving.

Werkgroep Verder

Hierbij wil Zelfmoord1813 in de eerste plaats een centrale toegangspoort zijn waar iedereen terecht kan in crisismomenten voor zichzelf, voor familie of derden, of als nabestaande. Via Zelfmoord1813 kan je contact opnemen met Zelfmoordlijn 1813, een gratis en anonieme nooddienst die je kan bereiken via telefoon, chat en e-mail.

CODA

Palliatieve zorg beoogt een totaalzorg bij het levenseinde, zowel voor de zieke als zijn naasten.
Vanuit een pluralistische visie ontplooit CODA vzw niet alleen zorg voor het lichamelijke, maar ook het psychische, het sociale, het spirituele. Met een professionele equipe van verpleegkundigen, artsen, psychologe, maatschappelijk werker, … en met de hulp van heel veel enthousiaste vrijwilligers timmert CODA vzw al twintig jaar aan de weg van de palliatieve zorgverlening in de Noorderkempen.